Tomia Logo
Hệ Thống Quản Lý Trường Học
Tiện Ích Nhất

Việc quản lý trở nên đơn giản và đầy đủ tiện ích được tích hợp trên một ứng dụng.

Giáo án điện tử được tích hợp sẵn bộ bài học chuẩn, theo dõi tiến độ hàng ngày, lập kế hoạch, điểm danh bằng AI tự động, nhật ký quan sát, tin nhắn trao đổi, báo cáo, thanh toán hóa đơn được tích hợp trên 1 ứng dụng Tomia.

Truy cập vào hệ thống
trường của bạn

English|Tiếng Việt
Tomia